Maren en en malkeko, og hun er alene om mælke­fabrikken. Det er historien i markeds­føringen som formidler vores nye website­beregner. Den kan findes på 1437.dk/prisberegner.

Vi har oplevet, at der kan være bekymringer, om det bliver dyrt på gå til et reklame­bureau. Det burde være afkræftet nu med vores nye pris­beregner, hvor man ved at besvare nogle spørgs­mål og vælge hvilke elementer, man vil have på web­siten, kan få en pris.

Vi har særdeles skarpe priser, og så bliver web­siten byg­get af special­ister, der behers­ker den seneste tek­no­logi. Det er vig­tigt, hvis du vil findes på net­tet.

Maren blev over­rasket, da hun fik prisen og sagde: Det koster jo ikke en bonde­gård! Det er rigtigt.

Når kunderne får produ­ceret en web­site hos os, så er det med State Of The Art teknologi.

Altså en modul­opbygget CMS plat­form, som kan ud­byg­ges - og som de fleste kan vedlige­holde selv.

Enkle ret­tel­ser, som f.eks. nyt telefon­nummer, kan rettes uden for­kundskaber fra for­siden, og ud­byg­ning­er kan udføres fra admini­strationen, som de fleste, med kendskab til Word, kan overskue og gen­nem­føre. 

Læs mere på bloggen...

Skilt for Marens Mælkefabrik – på hendes website
Webdesign høne
Hjemmeside høne
Mælkefabrikken Maren Malkeko på hendes website
Webdesign høne